wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności
 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę P. H. „ROY” PIOTR KOWALSKI z siedzibą w Podolu k. Grójca, poprzez platformę b2b pod adresem motoroy.pl.
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
   P. H. „ROY” PIOTR KOWALSKI z siedzibą w Podolu k. Grójca działająca pod adresem; Podole 3, 05-600 Grójec, posługująca się numerem NIP 797-106-86-88 i numerem REGON 670685430.
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 2. Jakie dane i w jaki sposób dane są zbierane przez przedsiębiorstwo
  1. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych osobowych jest dobrowolne wypełnienie formularza przez Użytkownika Serwisu. Administrator pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail Użytkownika i przetwarza te dane na podstawie wyrażonej zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez gromadzenie plików „cookies”.
  3. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 3. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu, woli usunięcia danych oraz innych ich modyfikacji
  1. Każdy Użytkownik może żądać:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • sprostowania danych osobowych,
   • usunięcia danych osobowych,
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • przeniesienia danych osobowych.
  2. Ponadto każdy Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.
  3. Do danych osobowych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam zamieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przetwarzania
  1. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia oraz celem przesłania Użytkownikowi spersonalizowanej informacji handlowej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.
  2. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, czy realizacji zamówienia.
  3. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną ani sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji procesu, na potrzeby którego dane zostały przekazane. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści polityki ochrony prywatności Serwisu, na którą może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
   O wszelkich zmianach będziemy niezwłocznie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  6. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą poosiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
  7. W razie wątpliwości odnośnie któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności, jesteśmy do dyspozycji – nasze dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu