wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez platformę b2b, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, platformie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Reklamacje
§ 8 Dane osobowe
§ 9 Zastrzeżenia
 

 • 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja platformy b2b (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący na platformie b2b.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Platforma b2b – sklep internetowy należący do firmy P.H. „Roy” Piotr Kowalski przeznaczony do obsługi zamówień w trybie b2b (business to business).
Sprzedawca –PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROY" Kowalski Piotr, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7971068688 , nr REGON 670685430, Podole 3, 05-600 Podole .

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Podole 3, 05-600 Grójec.
 2. Adres e-mail: hurt@motoroy.pl
 3. Telefon: 511 844 806
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Podole 3, 05-600 Grójec.
 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: Podole 3, 05-600 Grójec.
 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia na platformie b2b, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 • 4 ZAKUPY
 1. Ceny towarów widoczne na platformie b2b są całkowitymi cenami za towar, podane są w formie netto oraz brutto. Istnieje możliwość negocjacji ceny przy zamówieniu większej ilości.
 2. Kupujący aby móc zobaczyć ceny hurtowe oraz składać zamówienia musi posiadać aktywne konto na platformie b2b.
 3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka.
 5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych na platformie b2b: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia zawartości koszyka przez Kupującego.
 • 5 PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
  3. Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się z biurem Sprzedawcy.
 • 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 48 godzin od momentu złożenia zamówienia na platformie b2b.
 3. Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i może zostać dostarczony poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jednakże w tym przypadku koszt dostawy traktowany jest indywidualnie zależnie od stawki przewoźnika.
 4. Towary zakupione na platformie b2b dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD – zamówienia złożone do godziny 12 są wysyłane tego samego dnia.
  2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost – zamówienia złożone do godziny 12 są wysyłane tego samego dnia.
  3. Za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS – zamówienia złożone do godziny 15 są wysyłane tego samego dnia.
 5. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 6. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 • 7 REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Zgłoszenie reklamacji na towar uszkodzony w transporcie należy zgłosić maksymalnie do 3 dni od dnia otrzymania przesyłki, w innym przypadku zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 3. Braki ilościowe towaru w paczce należy zgłosić maksymalnie do 3 dni od dnia otrzymania przesyłki, w innym przypadku zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 4. Proces weryfikacji oraz pakowania jest monitorowany oraz nagrywany. Poniżej znajduje się link do przykładowych filmów z weryfikacji oraz pakowania.
 5. Weryfikacja zamówienia:
  Weryfikacja
 6. Pakowanie:
 7. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. żądać usunięcia wady
 8. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 9. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Podole 3, 05-600 Grójec.
 10. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w platformie b2b.
 11. Reklamacje dotyczące działania platformy b2b należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 12. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 13. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 8 DANE OSOBOWE
 1. Szczegółowy opis gromadzenia oraz zarządzania zbieranymi danym zawarty jest w polityce prywatności.
 • 9 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Regulamin konta

Regulamin konta

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

 • 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja platformy b2b (usługa), dzięki której Kupujący może założyć swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący na platformie b2b.
Sklep – platforma do sprzedaż b2b prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem motoroy.pl
Sprzedawca - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROY" Kowalski Piotr, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7971068688 , nr REGON 670685430, Podole 3, 05-600 Podole .

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: Podole 3, 05-600 Podole
 2. Adres e-mail: hurt@motoroy.pl
 3. Telefon: 511 844 806
 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
 • 4 KONTO
 1. Założenie Konta jest całkowicie niezbędne do uzyskania dostępu do oferty hurtowej oraz możliwości składania zamówień.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz na platformie b2b.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: hurt@motoroy.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 • 5 REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail reklamacje@motoroy.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 6 DANE OSOBOWE
 1. Szczegółowy opis gromadzenia oraz zarządzania zbieranymi danym zawarty jest w polityce prywatności.
 • 7 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy hurt@motoroy.pl czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 10. Zgłoszenie reklamacji na towar uszkodzony w transporcie należy zgłosić maksymalnie do 3 dni od dnia otrzymania przesyłki, w innym przypadku zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu